Vektor

gazdasági-szótár

Az n dimenziójú vektor n komponens sorozata vagy véges rendezett listája, ezek valós számok, amelyeket egy vonalszakasz reprezentál, és a fizikai mennyiségek formázására szolgál.

Más szavakkal, az n dimenziójú vektor egy sor, amely n valós számot tartalmaz, egy szegmensen keresztül van ábrázolva értelemmel és iránnyal, és olyan fizikai mennyiségek ábrázolására szolgál, mint a térfogat, nyomás, energia ...

Egy vektor képlete

Adott egy n dimenziójú u vektor az Rn térben, így ábrázoljuk

Az Rn térhez tartozó n dimenzió vektora

A leírtak szerint a vektor egy sor, amelynek összetevői valós számok. Ez a sor véges, mivel a vektornak van egy vége, és ez az n alsó indexű komponens.

Vektorok és nyilak

A vektorokban és a nyilakban sok a közös! Meg tudja mondani, hogy az alábbi piktogramok közül melyik vektor?

Nyilak

A két piktogram lehet egyszerre vektor és nyíl, mert mindkettőnek van iránya, értelme és nagysága. Tehát, hogy könnyen megjegyezzük, mi a vektor, gondoljunk egy nyílra.

Jellemzők

Ahhoz, hogy vektor legyen, iránya, értelme és nagysága kell.

  • Irány: A nyilakhoz hasonlóan, amikor íjjal lövünk, a vektoroknak is van irányuk, és a vektor vízszintes tengelyéhez viszonyított szöge alakul ki. Vagyis az irányt az a lejtés jelzi, amely akkor keletkezik, ha vékony (egyenes) vonalat húzunk a nyíl fölé.
Cím
  • Irány: Ez a szegmens orientációja, és lehet pozitív vagy negatív. Az irányt a nyíl hegyes része jelzi.
Érzék
  • Magnitúdó: A magnitúdó a nyíl, vagyis a vektor mérete.

Nagyságrend

Vektorok matematikai jelölése

Ebben az esetben egy p vektort és egy másik r nevű vektort használunk. A p vektor a P pontban kezdődik és a Q pontban ér véget. Az r vektor R pontban kezdődik és S pontban ér véget.

p és q vektorok

A nyíllal való összehasonlítás ugyanazon sorában egy vektort a szélső pontok segítségével fejezünk ki, és ezek fölé rajzolunk egy kis nyilat. Tehát ez a nyíl azt a kezdőpontot jelöli, ahonnan a vektor kezdődik és ahol véget ér.

Egy vektor ábrázolása

Vektor koordinátákkal az xy síkban

Ebben az esetben az u vektort a derékszögű síkban ábrázoljuk, és az uy és ux koordináták jelzik.

A vektor matematikai kifejezése a koordinátákból

Skalár és vektor

A skalár és a vektor közötti fő különbség az, hogy a skalárnak sem iránya, sem jelentése nincs. Más szóval, a skalárnak csak magnitúdója lesz.

App

A vektorok megtalálhatók a matematika mindennapi életében és az összes tőlük függő tudományban, legyen szó statisztikáról, fizikáról, mérnöki...

Példa

Rajzolj p vektort a derékszögű síkban a koordináták megadásával.

Példa vektorra

Címkék:  kereskedelem Colombia passzol 

Érdekes Cikkek

add