Tudásszociológia

gazdasági-szótár

A tudásszociológia az értékes információk megértésének a társadalomra gyakorolt ​​hatásait tanulmányozza.

Más szóval, a tudásszociológia a tudás és a megismerés közötti kapcsolatokat elemzi, az egyének életében a közösségben.

A tudásszociológia jellemzői

A tudás nem a világ legfelsőbb, egyetemes és egyedi érvelésének eredménye, hanem a népek, királyságok, gyülekezetek, országok vagy régiók történelmének szerves fejlődése.

Ez így van, ha elemezzük, és nyilvánvaló, hogy senkinek sem kell tudósok, államférfiak, orvosok, filozófusok vagy matematikusok ezreinek tapasztalatát érdemelnie. Azonban hozzáférhet kutatásaikhoz, elméleteikhez, modelljeikhez, tételeikhez és következtetéseikhez.

Így a tudásszociológia maga is tudás.

A tudásszociológia jelentősége

A tudás nem fejlődött a világban egyformán minden régióban vagy egyforma ütemben, egyes gondolkodók a kultúrának, a társadalom típusának, a termelésnek, a földrajzi adottságokból adódó nehézségeknek vagy adottságoknak tulajdonítják stb. Ez az oka annak, hogy létezik egy általános elmélet, amely szerint az eszmék a társadalomba vezetnek, és nem fordítva.

Nos, ahhoz, hogy egy élményt nagybetűssé váljon és a közösség általánosan elfogadjon, fontos elemre van szükség, ez pedig a kommunikáció. Ez az üzenetáramlás a nyelvhasználatnak köszönhetően helyet kapott a mindennapi életben, és túlmutat azon a karakteren, amely nemcsak ötleteket oszt meg és terjeszt, hanem olyan új gondolatokat is létrehoz, amelyek terjesztésével hozzájárulnak és hozzáadott értéket adnak.

Másrészt a tudás azért vált a termelési tényezővé, mert nemcsak abban az egyszerű tényben talált értéket, hogy felébreszti az emberiség kielégíthetetlen kíváncsiságát, hanem azért is, mert maga a termelő rendszer is innovációra törekszik, sőt be is fektet az Ön által kapott előnyökért. ebből. Ezért van most kitüntetett helye, ezért a tudásszociológiában az a mód, ahogyan megtanulják, előállítják, bevezetik a társadalomba, és ennek megfelelően hogyan viselkedik.

A tudásszociológia eszközei

Tekintettel a tudásszociológia természetére vizsgálati tárgyaként, kvantitatív módszertant (szociometriát) használ a következtetések levonására. Azonban minden adatot alá kell támasztani annak az ötletnek a megértésével, amelyből ez született.

Ugyanígy a tudásszociológia a filozófia azon ágára támaszkodik, amely az emberi tudást, eredetét és terjedelmét vizsgálja (gnozeológia).

Címkék:  adminisztráció tudtad mit vélemény 

Érdekes Cikkek

add