Kommunikációszociológia

gazdasági-szótár

A kommunikációszociológia az üzenetátvitel folyamatainak tanulmányozása és elemzése gazdasági, kulturális és társadalmi kontextusban.

Vagyis a kommunikációszociológia a médiaüzeneteket és azok társadalmi csoportokra és egyéni viselkedésre gyakorolt ​​hatásait vizsgálja.

Az üzeneteket verbális, írott, non-verbális, grafikus, sőt szimbolikus nyelven is adják és fogadják.

A kommunikációszociológia jellemzői

Először is fontos, hogy a kommunikációt bármely társadalom funkcionális és fejlődési kapcsolatainak lényeges részének kell tekinteni.

Az üzenetek a szövegkörnyezettől, a kommunikálni kívánt céltól, a küldő típusától, a fogadó típusától függően változnak, többek között. Ez reakciókat vált ki az egyénekben, ami viszont befolyásolja a döntéshozatalt. A kommunikációszociológia ezért elemzi az interneten, moziban, rádióban, sajtón vagy televízión keresztül közvetített üzenetek médiahatásait.

Ezért a kommunikációszociológia minden üzenet implikációit, szociokulturális terminusait vizsgálja.

Az információk egyének és intézmények közötti továbbításának módja a következőképpen osztályozható:

 • Tömegkommunikáció: Próbáljon minél több embert lefedni, ami egyoldalú, személytelen, közvetett és nyilvános.
 • Interperszonális kommunikáció: Kétoldalú, közvetlen és általában privát. Mindkét esetben a társadalomra gyakorolt ​​hatásai alapján elemzik.

A kommunikációszociológia tanulmányozásának jelentősége

A kommunikációszociológia olyan kutatási irányokat keres, mint pl.

 • A tömegkommunikáció hatásai.
 • A kommunikációs technológia társadalmi hatásai az egyéni döntésekre.
 • A média szerepe a választási folyamatokban a demokratikus társadalmakban.
 • Médiakommunikáció és nemzetközi kapcsolatok.
 • A társadalmi egyenlőtlenségek és a tömegmédia hatásai.
 • A kommunikáció következményei a vállalatokban és szervezetekben.
 • A közvélemény a kormány döntései előtt.
 • Az információ ideológiai célú manipulációjának megkérdőjelezése.
 • A lakosság általános megítélése nyilvános politikai nemzetközi eseményekkel, szabályozási változásokkal, kereskedelmi reklámokkal szemben.

A kommunikációszociológia kihívásai

A kommunikációszociológia azzal a kihívással néz szembe, hogy megértse a társadalom átalakulásának hatókörét az információs technológiával szemben.

És ezen túlmenően megismerni a gazdasági, politikai, kulturális és társadalmi jelenségek értelmezését lehetővé tevő alapgondolatok mögött rejlő kulcsfontosságú titkokat.

A kommunikációszociológia eszközei a kihívásokkal való szembenézéshez

Kutatások és korábbi tapasztalatok alapján javasoljon olyan elméleti módszertanokat, amelyek lehetővé teszik a kommunikációs gyakorlatok megértését. Például:

 • Shannon és Weaver modell: A kommunikációs folyamatot elemzi, amely lineárisan és egyirányú módon fogant fel.
 • Hymes-modell: amely társadalmi kontextusban képzeli el az időbeli és térbeli aspektusokat. Meg kell jegyezni, hogy ez a modell 16 alkatrészből áll.
 • Lasswell-modell: melynek célja, hogy megmagyarázza a társadalmi csoportok viselkedését bizonyos ingerekkel szemben, amelyeket az üzenetek generálnak.
 • Anzieu és Martin modell: Az üzenetek különböző értelmezési módjait elemzi személyiség szerint.

A kritikai gondolkodásra kell összpontosítani, hogy objektíven reflektálhassunk azokra a kiváltó okokra, amelyek új cselekvéseket generálnak a társadalomban, és az ezeket a cselekvéseket meghatározó megatrendeket.

Címkék:  könyvelés történelem Colombia 

Érdekes Cikkek

add