Történelmi régió

gazdasági-szótár

A történelmi régió az a régió, amely a hagyományok szerint egy néphez vagy nemzethez kapcsolódik. Ez egy sor sajátos vonást mutat meg, amelyek azokban a kulturális elemekben jelennek meg, amelyekkel lakói egy adott időszakban azonosulnak.

A történelmi régió más szóval az a régió, ahol olyan események sorozata történt, amelyek bizonyos módon a történelem menetét jelölték meg.

Ezeket a régiókat nem a politika, hanem a történelem határozza meg. Bizonyos helyzetekben azonban ez a lehatárolás egybeesik.

A szokásos dolog az, hogy a fogalom olyan ókori népekre vonatkozik, amelyek markánsan meghatározták a történelmet.

A koncepció alkalmazható lehet ugyanannak az országnak bizonyos régióira, egy országon belül; míg nemzetközi szinten nem biztos, hogy ilyen elismertséggel rendelkezik.

Egy történelmi régió jellemzői

Ahhoz, hogy egy régiót történelmi régiónak tekintsünk, számos tényezőt figyelembe kell vennünk:

Ezek közül a következőket kell kiemelni:

  • Építészet: A régiónak saját építészettel, valamint hasonló társadalmi-kulturális fejlődéssel kell rendelkeznie. Így lehetővé válik a múlt tanulmányozása.
  • Gazdaság: A gazdasági rendszert a régiók lehatárolására használják; főleg a szervezés módjától függően.
  • Földrajz: A történelmi régiók általában olyan földrajzot mutatnak, amely hasonló jellemzőket mutat az egész területen.
  • Társadalmi-kulturális fejlődés: A történelmi régióban is számos kölcsönhatás van az állampolgárok között, amelyek teljesen különböznek a többi társadalmak sorától.

Mint mondtuk, szem előtt kell tartanunk, hogy egy történelmi régió történelmi régiónak tekinthető, anélkül, hogy azt más területek elismernék. Vagyis például Spanyolország számára Toledo történelmi régió, hiszen a történelem egy markáns pillanatában volt az ország fővárosa. Kalifornia, valamint állampolgársága szempontjából azonban Toledót nem sorolnák történelmi régiók közé.

Példák a történelmi régiókra

A történelmi régiók legjobb példái közé tartoznak az első hidraulikus civilizációk. Vagyis olyan régiók, amelyek Egyiptomhoz vagy Mezopotámiához hasonlóan a bolygó történelmét jelölték meg.

Másrészt egy másik történelmi régió lehet Olaszország. Nos, Olaszországban volt a Római Birodalom terjeszkedése; a történelem egyik legmarkánsabb birodalma.

A Római Birodalom gazdasága

Más példák mellett történelmi régiónak tekinthetjük az orosz régiót is. Tekintettel a Szovjetunió alatt történt eseményekre és a történelem más jelentős pillanataira.

Történelmi régiók és gazdaságtörténet

Csakúgy, mint Egyiptom a civilizációk történetében, a gazdaság történelme során egy sor olyan régiót mutat be, amelyek a közgazdászok szemében olyan nagy változások epicentrumának számítanak, amelyek arra késztettek bennünket, hogy teljesen átalakítsuk gazdaságunkat.

Ebben az értelemben a gazdaságtörténet legfigyelemreméltóbb történelmi régiói között említhetnénk Nagy-Britanniát. Nagy-Britannia lendülete, amely az ipari forradalomhoz vezetett, ezt a vidéket a közgazdászok tanulmányozása szempontjából kiemelkedő jelentőségű országgá teszi.

Így, akárcsak Nagy-Britannia esetében, számos más régió is ugyanígy nagy jelentőséggel bír. Ebben az értelemben olyan régiók, mint New York, ahol az 1929-es összeomlást, valamint az azt követő nagy gazdasági világválságot tapasztalták.

Címkék:  adminisztráció Üzleti Spanyolország 

Érdekes Cikkek

add
close

Népszerű Bejegyzések

gazdasági-szótár

Nyugdíjpénztár

életrajz

Friedrich Engels