Állandó árak

gazdasági-szótár

Változatlan árakról akkor beszélünk, ha azokra hivatkozunk, amelyek egy adott időpontban referenciaként szolgálnak a későbbi árakkal való összehasonlításhoz. Ez egy nagyon gyakran használt fogalom a közgazdaságtanban, pontosabban a pénzügyekben. Ezeket bázisévi áraknak is nevezik.

A változatlan árakon keresztül a gazdasági spektrumban lehetőség nyílik különböző mérések, például GDP vagy fogyasztói árindex különböző időszakok közötti eltéréseinek összehasonlítására vagy elemzésére. A különféle áruk vagy szolgáltatások ezen árai alapján határozzák meg azt a bázis- vagy referenciaévet, amelytől a vizsgálatot elvégezték.

A fő oka annak, hogy a gazdasági és pénzügyi elemzők ezt a mutatót használják, hogy elkerüljék az időbeli áringadozások vagy az infláció hatását ezekre a mérésekre. Ez azért van így, hogy az előbb említett bázisévet referenciaként vagy eredetként figyelembe véve jobb következtetéseket lehessen levonni. Ily módon lehetőség nyílik a gazdaság több változójára vonatkozó becslések elvégzésére, figyelembe véve a termelés valós változásait.

Ez a szempont különbözteti meg a változatlan árakat a folyó áraktól, amelyek méréseik során figyelembe veszik az infláció szerepét és hatását, hiszen az egyes időszakokra vonatkozó árak alakulását határozzák meg.

Állandó árak példa

Változatlan árakról beszélünk, ha azt képzeljük, hogy egy adott kerékpár ára 2012-ben 200 euró, míg a 2016-os jelenlegi árakon azt látnánk, hogy 2016-ban ugyanaz a kerékpár 325 euróba kerül.

Áraik elemzéséhez és összehasonlításához a 2012-es árat vennénk referenciaként, hogy következtetéseket vonjunk le a bekövetkezett változásokról és marginalizáljuk az infláció hatását.

Tegyük fel, hogy 2012-ben 1000 kerékpárt gyártottak, és 2016-ban is 1000 darabot gyártottak. Ha az egyes évek összesített árait folyó áron nézzük, akkor 2016 és 2012 között 62%-os nominális növekedést tapasztalnánk, hiszen 2016-ban 325 ezer eurót, míg 2012-ben 200 ezer eurót gyártottak a kerékpárokat. A kerékpárgyártás azonban nem növekedett. Ezért az árak befolyásolásának elkerülése érdekében számos gazdasági adat kiszámításakor az előző év árait, azaz változatlan árakat használjuk.

Változatlan árakon mérve azt figyeljük meg, hogy mennyibe kerülne ma egy áru a referenciaév árait felhasználva, figyelmen kívül hagyva a két időszak között tapasztalt ingadozást. Az előző esetben a valós szórás 0% lenne, hiszen a 2012-es árakat (kerékpáronként 200 eurót) felhasználva 2016-ban 200 000 euró kerékpárt gyártottak, pontosan ugyanannyit, mint 2012-ben, mert a termelés nem nőtt.

Ebben az esetben nagyon könnyen belátható, de ha egy gazdaságban több millió termék gyártását mérjük, akkor a számítás bonyolulttá válik, ezért nagyon fontos különbséget tenni a konstans és a folyó árak, azaz a valós és a nominális mérések között. .

Címkék:  bankok Colombia könyvelés 

Érdekes Cikkek

add