Mezopotámia társadalmi piramisa

gazdasági-szótár

Mezopotámia társadalmi piramisa az a grafikus ábrázolás, amely bemutatja, hogyan épült fel a társadalom az ókorban, a Közel-Keleten, pontosabban a Tigris és az Eufrátesz folyók partján kialakult civilizációkban. Mindezt a különböző társadalmi osztályok döntési ereje függvényében.

A mezopotámiai társadalmi piramis tehát megmutatja, hogy ebben a történelmi korszakban milyen különböző osztályok alkotják a társadalmat, illetve ezek besorolása az egyes társadalmi rétegek döntési ereje alapján.

Ez a típusú társadalmi piramis körülbelül ie 4500 és ie 331 között volt jelen. Mivel ez egy piramis, szerkezete hierarchikus. Mivel a történelemnek ebben a szakaszában, mint máskor is, a birtoktársaságok vannak túlsúlyban.

A mezopotámiai társadalmi piramis szintjei között különbségek voltak, ami lehetővé tette a tagolásukat.

A fentiek alapján a piramis az egyes birtokok erejétől függően jelzi, hogy milyen rétegekbe sorolják.

Emiatt a piramis az egyes birtokok erejétől függően osztályozza azokat a különböző rétegeket, amelyekbe besorolják, és amelyek a mezopotámiai társadalmat alkotják.

Példa egy mezopotámiai társadalmi piramisra

Íme egy kép, amely egy társadalmi piramist mutat egy mezopotámiai társadalomban:

Amint látható, a piramis felső része azt mutatja, hogy a hatalom hogyan összpontosult a monarchiában (a király), a papságban (papok) és a főnemességben (többek között a harcosok), míg az alsó része mindazokat a polgárokat tömöríti, akik a felsőbb rétegekkel ellentétben "alacsonyabb" társadalmi státusúak.

Mellesleg meg kell jegyezni, hogy bár a mezopotámiai korszakban hasonló társadalmi struktúráról beszélünk, 6 birodalom halad át ezen a területen. Ebben az értelemben sumérokról, akkádokról, babiloniakról, asszírokról, újbabiloniakról és perzsákról beszélünk. Mindezt ie 4500 és ie 331 között.

Birtokok Mezopotámiában

A birtokok tekintetében a mezopotámiai társadalmak elsősorban a következő birtokokat mutatták be:

  • King: Övé volt minden hatalom. A császár volt.
  • Vezető csoport: Lovagok, előkelő karakterek és papok alkotják.
  • Írnokok és tisztviselők: Ők alkották a legkiváltságosabb, illusztris osztályt.
  • Szabad emberek: Parasztok, kereskedők, kézművesek és farmerek voltak.
  • Rabszolgák: Ahogy a nevük is sugallja, a fentiek szolgálatában álltak.

Egy mezopotámiai társadalmi piramis jellemzői

A mezopotámiai társadalmi piramis jellemzői közül a következőket emelhetjük ki:

  • Egy népesség társadalmi szerkezetét mutatja be az ie 4500 és ie 331 között.
  • Ezek birtoktársaságok voltak.
  • A társadalmi osztályok csökkenő sorrendben vannak besorolva, a legerősebb a piramis legmagasabb területén található.
  • A királyt egyszerre tekintették királynak és istennek.
  • Mindegyik a királynak volt köszönhető.

* Ezen a ponton azt is meg kell jegyezni, hogy bár a mezopotámiai korszakban hasonló társadalmi struktúráról beszélünk, 6 birodalom halad át ezen a területen.

Címkék:  tudtad mit Üzleti piacokon 

Érdekes Cikkek

add