Deduktív módszer

gazdasági-szótár

A deduktív módszer abból áll, hogy következtetést vonunk le egy premisszán vagy olyan állítások sorozatán, amelyekről feltételezzük, hogy igazak.

A fentiek azt jelentik, hogy a logikát használják az eredmény eléréséhez, csak bizonyos állítások alapján, amelyeket magától értetődőnek vesznek.

Ezzel a módszerrel eljutunk az általánostól (például törvények vagy elvek) a konkrétig (egy konkrét eset valóságáig).

Meg kell jegyezni, hogy a levont következtetés valódisága az alapul vagy referenciaként vett premisszák érvényességétől függ.

A deduktív módszer típusai

A deduktív módszert kétféleképpen lehet alkalmazni:

  • Közvetlen: Legyen része egyetlen előfeltételnek.
  • Közvetett: Két vagy több premissziót használnak, amelyek kontrasztban vannak. Általában az egyik univerzális állítást, a másik pedig egy konkrét tényt tartalmaz. Például: a kutyák ugatnak (i) és van egy házi kedvencem, amely egy kutya (ii). Ezért kedvencem ugat.

Különbség a deduktív és az induktív módszer között

A deduktív módszer, mint korábban említettük, az általánostól a konkrét felé halad. Ehelyett az induktív módszer a fordított utat javasolja. Vagyis a konkrét tényekből kell levonni az általános következtetést.

Példa az induktív módszerre a következő.

Képzeljük el, hogy egy új házba költöző ember azt figyeli meg, hogy a kukásautó minden nap este 23 órakor elhalad az utcája mellett. Tehát arra a következtetésre jut, hogy a szemeteskocsi ilyenkor mindig elhalad az utcája mellett.

Deduktív módszer a közgazdaságtanban

A közgazdaságtanban az osztrák iskolát az jellemezte, hogy magától értetődő axiómákból vagy megcáfolhatatlan tényekből von le következtetéseket. Ezt a Ludwig von Mises által kidolgozott módszert praxeológiának nevezik.

Alkalmazásának példájaként osztrák közgazdászok megerősítik, hogy a jószág értéke attól függ, hogy milyen elégedettséget nyújt az egyes egyének számára (alapfeltevés). Ezért az érték nem objektív, ahogyan azt más elméletek állítják, mint például a munkaérték elmélete, hanem szubjektív természete van.

Címkék:  híres-kifejezések jobb pénzügy 

Érdekes Cikkek

add