Nyomásgyakorló csoport

gazdasági-szótár

A nyomásgyakorló csoport olyan szervezet, amely egy adott eszme védelmével próbálja befolyásolni a közpolitikát.

Ezek a szervezetek különböző vállalatok, szervezetek vagy magánszemélyek nevében működnek. Azért alkalmazzák őket, hogy befolyásolják a döntéshozatalt, és csökkentsék annak kockázatát, hogy ezek kárt okoznak tagjaiknak. Meg kell jegyezni, hogy közvetlenül nem részei a politikai hatalomnak.

A nyomásgyakorlási csoport meghatározása nem tesz különbséget a csoportba tartozó személyek száma között. Sem azon személyek vagy intézmények számát, akiket képviselnek vagy képviselhetnek.

Nyomáscsoportok befolyása

Ezek a csoportok fontos szerepet játszanak a demokratikus rendszerekben. A szervezetek felelősek azért, hogy választóik véleményét a köztisztviselők felé továbbítsák. Ezáltal nő a társadalom reprezentativitása a hatalmi szférában. Ezért a politikai döntéshozók hatékonyabban tudják megragadni a társadalom igényeit.

Lobbista példa

Tegyük fel, hogy a gazdálkodók egy csoportja tarifamódosítást szeretne előmozdítani. Ezek a gazdálkodók nyomásgyakorlási csoportot alkalmazhatnak, hogy ezzel kapcsolatban kedvező választ adjon a jogalkotó részéről. Ily módon módosítani lehetne a hatályos jogszabályokat, megalapozni azt a protekcionista jelleget, amely a nemzeti javak fogyasztását részesíti előnyben az importtal szemben.

Mivel azonban az importáló cégek megpróbálják elkerülni az intézkedést, az eredmény nem csak az agrárlobbi hatékonyságán múlik. Figyelembe kell venni többek között a politikai döntéshozók ideológiai tényezőit, más, eltérő érdekű csoportok befolyását.

Érdeklődési csoportok

Címkék:  piacokon történelem híres-kifejezések 

Érdekes Cikkek

add