Kettős adóztatás

gazdasági-szótár

A kettős adóztatás az a jelenség, amikor ugyanazt az adóköteles eseményt két vagy több hasonló adó terheli. A kifejezést általában akkor használják, ha ugyanazt a jövedelmet két vagy több adó terheli.

A kettős adóztatás tehát az a jelenség, amely akkor fordul elő, ha egy jövedelemre, egy jövedelemre két vagy több adót vetnek ki ugyanazon adóköteles eseményre. Vagyis amikor ugyanazért a jövedelemért két vagy több azonos célú adót kell fizetnünk. Ebben az értelemben általában arra utalnak, amikor ez a tény ugyanazon jövedelemnél fordul elő.

Ez a tény két különböző adórendszer ütközésének következménye lehet. Ezért ugyanarra a juttatásra két ország két hasonló adót alkalmaz ugyanarra a juttatásra. Ebben az értelemben nemzetközi kettős adóztatásnak neveznénk, mivel az állam által a területén megtermelt jövedelemre adót alkalmaz.

Ugyanakkor az ország azon joga, hogy állampolgáraira jövedelemadót vessenek ki az ország állampolgárságának birtoklása miatt. Ezt még anélkül is, hogy származási országukban szerezték volna meg a bevételt.

Ez a tény az országok fiskális szuverenitása miatt lehetséges. Ezért teljes függetlenséggel cselekszenek, az adót arra vetik ki, a kormánytól, akire gondolnak.

Miért fordul elő kettős adóztatás?

Mint mondtuk, a kettős adóztatást az okozza, hogy az országok fiskális szuverenitást élveznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy döntéseket hozzanak az országban élő polgárok jövedelmére kivetett adók kivetésekor. Azokat is, amelyek termelnek vagy bevételt termelnek benne.

Először is, amikor az ország a maga fiskális szuverenitásával adót vet ki az állampolgárra annak jövedelme után, valamint az adóalany által az országban lakóhellyel rendelkező állampolgársága miatt keletkezett kötelezettsége után; nemzetiséggel.

Míg másrészt az országok fiskális szuverenitása, hogy adót alkalmazzanak mindazokra a jövedelmekre, amelyek az országban végzett műveletek eredményeként keletkeznek. Ebben az értelemben az államnak jogában áll megadóztatni az állam területén megtermelt jövedelmet, még ha nem is ugyanannak az állampolgára.

Így a két rendszer ütközése lehetővé teszi az ilyen típusú helyzetek létrejöttét, mivel a globalizáció és a közösségen belüli és közösségen kívüli műveletek folyamatos tőkeáramlást generálnak a különböző adóköteles országok között.

Másodszor, ez akkor is előfordulhat, ha ugyanazt a jövedelmet két különböző alany esetében adóztatják. Vagyis amikor ugyanazt a tőkét két vagy több hasonló adóval adóztatják meg azért, mert két vagy több alanyt érint.

A kettős adóztatás fajtái

A kettős adóztatásnak több fajtája létezik. Emiatt nagyon óvatosnak kell lennünk, mivel mindkét típust gyűjtik, de nem ugyanazt jelentik. Ezek az általuk érintett témáktól függően változnak.

A kettős adóztatás fajtáit két csoportba sorolhatjuk:

  • Kettős jogi adóztatás: Kettős adóztatás, amely akkor következik be, ha két vagy több olyan adót alkalmaznak ugyanarra az alanyra, amelyeket ugyanarra az adóköteles eseményre vetnek ki. Viszont két vagy több országban.Amint azt korábban jeleztük, két vagy több, jogaikat gyakorló adórendszer ütközése hozta létre, amely kötelezettséget generál az állampolgár számára.

A legális kettős adóztatás megértésének legjobb példája az, amikor egy állampolgárnak, aki két országgal működik együtt, ugyanazon jövedelem után ugyanazt az adót kell fizetnie. Az adót az a fiskális szuverenitás hozta létre, amelyre utaltunk.

  • Kettős gazdasági adóztatás: A jogihoz hasonlóan ugyanazon jövedelem kettős adóztatása, de ez két vagy több alanyra vonatkozik. Vagyis ugyanaz a jövedelem adózik, de két vagy több személyt terhelnek.

Ennek megértésére a legjobb példa az eszközök öröklése. Amikor egy ország megadóztatja egy rokon vagyonának öröklését, akkor kettős gazdasági adóztatás történik, mivel egy sor adót kell fizetniük, amelyet korábban már az adott vagyont átadó tulajdonos fizetett.

Rendszerek a kettős adóztatás elkerülésére

Az országok által fenntartott megállapodásokon belül számos olyan rendszer létezik, amely lehetővé teszi, hogy elkerüljük ennek a kettős adóztatásnak a megfizetését, amely ugyanazt az adóköteles eseményt vonná maga után különböző adójogi szuverenitású országokban.

Tekintettel arra, hogy kettős adóztatásról van szó, léteznek módszerek és módok e kettős fizetés elkerülésére, olyan megállapodások és egyezmények előmozdítása révén, amelyek a globalizált világban elkerülik az olyan helyzeteket, mint amilyenek előfordulnak.

Így a kettős adóztatás elkerülését lehetővé tevő különböző módok és megállapodások közül a következő módszereket kell kiemelni:

  • Felmentési módszer.
  • Levonási módszer.
  • Beszámítás vagy adójóváírás módja.
  • A termék felosztásának módja és az adóköteles tárgy forgalmazása.

Attól függően, hogy melyik országra hivatkozunk, megállapodások sorozata vagy mások lesznek. A bolygón az évek során átélt gazdasági integráció számos olyan megállapodást hozott létre, amelyek létrehozzák a különböző gazdasági blokkokat, amelyek lehetővé teszik egyetlen adó megfizetését, annak ellenére, hogy több országgal foglalkoznak. Mellesleg elkerülve ezzel a kettős adóztatással.

Címkék:  történelem származékai összehasonlítások 

Érdekes Cikkek

add
close

Népszerű Bejegyzések

jobb

Jogász

gazdasági-szótár

Hivatalosan védett ház (VPO)

gazdasági-szótár

Trendvonal

gazdasági-szótár

Négyzetgyök