A költségelszámolás és a pénzügyi elszámolás közötti különbség

összehasonlítások

A cégek főként kétféle elszámolást alkalmaznak: a pénzügyi elszámolást és a költségelszámolást. Mindkettő nagyon nagy jelentőséggel bír, és nagyon hasznosak egy vállalat vezetésében.

Bemutatják a köztük lévő lényeges különbségeket, amelyeket az alábbiakban fogunk látni, különböző szempontok szerint elkülönítve. Megnézzük a költségelszámolás és a pénzügyi elszámolás közötti különbségeket célja, felhasználói, időszakai, szabályozása, mértékegysége és pontossága szerint.

Különbségek a cél szerint

Először is tudnunk kell, mi a célja mindegyiknek.

A költségelszámolás a termékek bekerülési értékének megszerzésére irányul, míg a pénzügyi számvitel olyan pénzügyi kimutatások készítésére irányul, amelyek bemutatják a vállalat saját tőkéjét, pénzügyi helyzetét és eredményeit.

Különbség a felhasználók szerint

Amint látjuk, ezek nagyon különböző célok, ezért minden számviteli rendszer más-más felhasználókat céloz meg.

A költségek elemzése lehetővé teszi egy olyan belső információs rendszer megszerzését, amely csak a vállalati személyzet számára elérhető és hasznos.

Másrészt, a pénzügyi számvitel útján kapott pénzügyi kimutatásokat belső és külső felhasználók – például bankok, befektetők vagy közigazgatási szervek – olvasására szánják, amelyek a társaság éves beszámolójának elolvasásával férhetnek hozzá.

Időszakok szerinti eltérés

Mindkét számla periódusa eltérő.

Ha egy cég mérlegére gondolunk, az egy adott időpont (általában december 31.) pénzügyi helyzetének „fotója”, amely tükrözi az adott évben vagy azt megelőzően történteket. Vagyis a múltbeli eseményeket mutatja be.

Ezzel szemben a költségelszámolás megakadályozza a meg nem történt eseményeket, és a jövőre összpontosító döntéshozatalra irányul.

Szabályozásbeli különbségek

A szabályozás tekintetében még egy fontos különbséget találunk.

A pénzügyi elszámolás kötelező, és az Általános Számviteli Terv szabályozza, míg a költségelszámolás önkéntes, nem szabályozza semmilyen szabályozás.

Pontossági különbségek

Mivel egy termék költségét számos változó befolyásolja (kiadások, gyártási idő, különböző típusú költségek stb.), a termék költségére vonatkozó információk nem mindig pontosak, és valószínűleg becslések.

Éppen ellenkezőleg, a pénzügyi számvitel egy vállalat valós tranzakcióit tükrözi, így nagyon nagy pontossággal rendelkezik.

Mértékegységenkénti különbségek

Végül találunk még egy különbséget az alkalmazott mértékegységekben.

A költségelszámolásban nem szabványos mértéket használnak, hanem minden költségszámítás a termék típusához igazodik (termékenkénti gépóra, költség, munkaóra vagy megtermelt egység stb. használható). A pénzügyi számvitel viszont e tekintetben merev, és az információkat az egyes országok pénzegységében mutatja be.

összefoglalva

Összegzésként az összes kommentált információt egy táblázatban szintetizáljuk:

KöltségelszámolásPénzügyi Számviteli
célkitűzésElemezze a költségeket.Ismerje egy cég gazdasági-pénzügyi helyzetét.
FelhasználókBelsőBelső és külső.
IdőszakokBármilyen időtartamra. Jövőbeli események.1 év. Múltbeli tények.
SzabályozásSzabályozás nélkül. ÖnkéntesPGC. Kötelező
PontosságNem, becslések.Igen, pontosan.
MértékegységSzámos.Monetáris egység.

Címkék:  pénzügy adminisztráció Colombia 

Érdekes Cikkek

add