CAPEX

gazdasági-szótár

A Capex (tőkekiadás) a spanyol tőkekiadásban olyan tőke- vagy tárgyi eszközökbe történő befektetés, amelyet egy vállalat befektetett eszközei megszerzése, karbantartása vagy javítása érdekében hajt végre.

Ezt a beruházási javak (gyárak, gépek, járművek stb.) fenntartásához vagy bővítéséhez szükséges beruházásként magyarázzák.Nagyon fontos egy vállalat tevékenységében és jövőbeni fejlődésében.

Tudjuk, hogy egy vállalat jövője, növekedése és az általa generált cash flow a végrehajtott befektetésektől függ. Ezért a Capex rendkívül fontos eleme egy vállalat üzleti tevékenységének. Emellett tájékoztatást ad arról is, hogy a vállalat a növekedés folytatása érdekében fektet be, vagy egyszerűen csak önmaga fenntartásához.

Capex bontása

A társaság tárgyi eszközbe történő beruházása a beruházás tárgyát tekintve két típusba sorolható:

  • Karbantartási beruházás: helyettesítő beruházásként ismert. Vagyis a tárgyi eszközök értékvesztésének és amortizációjának fedezéséhez szükséges beruházás. Tehát ez felfogható a vállalatnak a jelenlegi értékesítési szint fenntartása érdekében szükséges beruházásaként.
  • Expansion Capex: A jelenlegi értékesítési szint növeléséhez szükséges tárgyi eszközökbe történő befektetés. Vagyis mit fektet be a vállalat új tárgyi eszközök beszerzésébe és/vagy a jelenlegi fejlesztésébe.

Ezért a cég teljes Capex-befektetése az előző kettő összege lesz. Ezzel a vállalat akkor hajt végre terjeszkedési stratégiát, ha a teljes beruházási szint meghaladja az amortizációs költséget. Ez azt jelenti, hogy nem csak az eszközök feltöltésére fektet be, hanem azok növelésére vagy javítására is.

A Capex megtalálása a pénzügyi kimutatásokban

A cégek által a Capexben végrehajtott befektetés közvetlenül a cash flow kimutatásban található. Pontosabban a befektetési tevékenység cash flow-jában. Van azonban egy nagyon egyszerű képlet, amellyel csak az eredménykimutatás és a mérleg alapján lehet kiszámítani.

Mint fentebb említettük, a teljes Capex a karbantartás és a bővítés összege lesz. Ezen túlmenően a karbantartási költséget a vállalat amortizációs költségeihez soroltuk. Ezért a Capex kiszámításának képlete ebből az összegből indul ki. Matematikailag a számítása a következő:

Capex = Nettó ingatlanok, gépek és berendezések (t év) - Nettó ingatlanok, gépek és berendezések (t-1 év) + Amortizáció (t év)

Más szavakkal, a Capex kiszámításához a következő lépéseket követjük:

  1. Kivesszük a társaság tárgyévi mérlegét, és megnézzük a nettó eszközállomány adatait.
  2. A Forgó nettó Eszközből levonjuk az előző évi egyenlegből a nettó eszközöket.
  3. Az eredményhez hozzáadjuk az eredménykimutatásban szereplő idei amortizációs ráfordítást.

CAPEX példa

Tegyük fel, hogy egy vállalat közzétette az előző és a tárgyévi mérlegét, valamint aktuális eredménykimutatását. Ezzel pedig azt szeretnénk látni, hogy az idei év során megvalósult a Capex beruházás.

Összefoglaló mérleg (számok ezer euróban)
Aktív0. év1. év passzív0. év1. év
Doboz58 Rövid lejáratú Fra adósság150200
Készletek150100 Szolgáltatók20076
Ügyfelek300500 Fizetés függő juttatás7523
Előlegek a személyzetnek5065 Hitelezők (nem adó)3258
Egyéb forgóeszközök502 Egyéb kötelezettségek működési kör2520
Forgóeszközök összesen555 675 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen482 377
Pénzügyi befektetett eszközök3250 Egyéb hosszú távú kötelezettség1536
Nettó befektetett eszközök550 800 Hosszú lejáratú pénzügyi adósság22569
Egyéb befektetett eszközök42107 Teljes hosszú távú kötelezettségek240 105
Befektetett eszközök összesen917 907
Részvényalapok750 1.100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN1.472 1.582 ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG1.472 1.582

Az eredménykimutatás lévén:

Összefoglaló eredménykimutatás
több ezer €1. év
Értékesítés2.000
Értékesítési költség
Bruttó árrés1.400
Személyes kiadások
Általános költségek
Más költségek
EBITDA1.085
Amortizáció
EBIT1.020
Pénzügyi bevétel35
Pénzügyi kiadások
Pénzügyi eredmény
Rdo adózás előtt1.000
Adók
Nettó nyereség700

A fent leírt képletet követve és a példában szereplő cég pénzügyi kimutatásai segítségével a Capexbe történő befektetés eredménye a következő lesz:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Amint ebben az esetben is láthatjuk, a cég terjeszkedési politikát folytat, hiszen Capex> Amortizációk.

Címkék:  Üzleti könyvelés táska 

Érdekes Cikkek

add
close

Népszerű Bejegyzések

jobb

Jogász

gazdasági-szótár

Hivatalosan védett ház (VPO)

gazdasági-szótár

Trendvonal

gazdasági-szótár

Négyzetgyök

Népszerű Kategóriák