Hiányzó

gazdasági-szótár

A távollévő az a személy, aki hiányzást gyakorol, azaz hiányzik a munkahelyéről, vagy nem teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyekre őt választották.

Vagyis a távollévő az az egyén, aki nem jár a munkahelyére, vagy aki nem tölti be foglalkozásának, beosztásának funkcióit.

De nem csak a hiányzásra gondolunk. Érdemes kiemelni a távollévők egy konkrét esetét, amely a gazdaságától távol lévő földtulajdonos. Ez magában foglalja e talajok elhagyását, és a termelés esetleges leállítását.

Ez konfliktust generálhat egy olyan társadalom kontextusában, ahol az emberek egy fontos csoportja nem birtokol szántóföldet, vagy nagyon kis parcellákat (minifundiókat) birtokol, amelyek kiaknázása nem jövedelmező, mert nem érhető el a méretgazdaságosság.

Vagyis egyrészt vannak földtulajdonosaink, akik elhagyják birtokukat, kihasználatlan termelőteret hagyva maguk után; a másik végletben pedig a lakosság jelentős tömege van ezzel ellentétes helyzetben, alig vagy egyáltalán nem birtokol földet, ami akadályozza őket a gazdasági fejlődésben. Ez tökéletes környezet a két csoport közötti konfliktushoz.

Példák a távolmaradásra

A távolmaradásra példa lehet az a személy, akit a törvényhozó hatalom parlamenti képviselőinek betöltésére választottak. Egyszer azonban beidézik, hogy foglaljon el egy miniszteri tárcát. Így kimaradt a jogalkotói szerepéből, hogy főként miniszteri szerepét töltse be. Bár végül eljöhetne például a parlamentbe, hogy egy őt érdeklő projekt mellett szavazzon.

Egy másik példa az absztinensre egy egyetemi hallgató, aki abbahagyta az órákra járást, mert úgy döntött, pályát vált. A szüleinek azonban még nem mondta el, és azon gondolkodik, hogyan tegye.

Megemlíthetjük azt is, hogy a középkorban voltak olyan távollevő püspökök, akik nem egyházmegyéjükben, hanem az udvarban laktak. Ez azért van, mert politikai szerepet játszottak. Ezt a gyakorlatot a 16. századi tridenti zsinaton betiltották.

Címkék:  Üzleti összehasonlítások híres-kifejezések 

Érdekes Cikkek

add
close

Népszerű Bejegyzések

jobb

Jogász

gazdasági-szótár

Hivatalosan védett ház (VPO)

gazdasági-szótár

Trendvonal

gazdasági-szótár

Négyzetgyök